اهداف کنفرانس

آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی و جدیدترین متدهای پژوهشی انجام یافته در علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

ایجاد فضای مناسب برای گردهمایی محققان و دانشجویان علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

ایجاد انگیزه بین دانشجویان جهت انجام فعالیت های پژوهشی

گردآوری و ارائه دست آوردهای علمی و پژوهشی محققان علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

ایجاد ارتباط مؤثر بین صنعت و دانشگاهیان

هدایت پژوهش های دانشگاهی در راستای نیازهای صنعت

فراهم آوردن بستری مناسب جهت ارتباط دانشجویان ممتاز و صاحبان صنایع و کارآفرینان

حامیان علمي و رسانه اي
سايت هاي مرتبط
آمار بازدید كنندگان